Stolt

Det är väl så i livet att man ibland inte känner sig så himla stolt över vem man är, vad man gör eller hur man hanterar vissa situationer. Men jag tror det är viktigt att känna sig stolt ö... Read More